≡ Menu

Bekalan Air di Daerah Beluran, Sabah Kritikal

Salam Sejahtera

Saya salah seorang dari penduduk di Daerah Beluran ingin meluahkan masalah berkaitan dengan bekalan air yang dibekalkan oleb jabatan air di Beluran sering kali terputus kerana pam air yang sangat uzur.

Bagi tujuan penjimatan kewangan pam air tidak digantikan dengan yang baru. Hal ini menyebabkan masalah air yang sering kali terputus sehingga memberikan masalah kepada bekalan air di jabatan-jabatan tertentu contohnya seperti hospital dan lain-lain.

BACA:  Pelarasan Gaji PPMS KEMAS

Kami berharap agar masalah ini akan dapat diselesaikan segera.

Terima kasih.

Hantar aduan anda di sini: www.aduanrakyat.com.my/hantar-aduan